นายแพทย์  มั่นจิตต์ ณ สงขลา

นายแพทย์ มั่นจิตต์ ณ สงขลา

 • ความเชี่ยวชาญ :
  อายุรศาสตร์
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
 • สาขาความชำนาญ :
  อายุรศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  โรคติดเชื้อ
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
 • วุฒิบัตร :
  อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
  อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลชลบุรี, 2556
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กรกฎาคม 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล