ทันตแพทย์หญิง  อรวรรณ กุลเกลี้ยง

ทันตแพทย์หญิง อรวรรณ กุลเกลี้ยง

 • ความเชี่ยวชาญ :
  ทันตกรรมรากเทียม
 • สาขาความชำนาญ :
  ทันตกรรม
 • ความชำนาญพิเศษ :
  รากฟันเทียม
 • การศึกษา :
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534
 • วุฒิบัตร :
  Oral Implantology, Faculty of Dentistry, University of Frankfurt, Germany, 2008
  Oral Implantology, Dentalis Vejthani Hospital, Thailand, 2008
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  CAD/CAM & Digital Dentistry
  The Gum Drop Technique
  Vertical Ridge Augmentation Hands-on
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
มิถุนายน 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 17 มิถุนายน 2567
เริ่ม สิ้นสุด
09:00 17:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด