ทำไมต้องตรวจฟัน

(ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความงามและรากฟันเทียม) ผู้เขียนบทความ : ทันตแพทย์หญิง อรวรรณ กุลเกลี้ยง

การตรวจฟันด้วยกล้อง  สามารถเห็นความผิดปกติ ของฟัน ได้ชัดเจนขึ้น  การตรวจฟันเป็นประจำ ทำให้สามารถรักษาหรือป้องกัน ไม่ให้สูญเสียฟัน  

แนะนำพบทันตแพทย์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ขูดหินปูน ปีละ 2 ครั้ง 

ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความงามและรากฟันเทียม รพ.สมิติเวชชลบุรี

 

doctor icon
แนะนำแพทย์ ประจำศูนย์