แพทย์หญิง  เบญจมาศ ตันหยง

แพทย์หญิง เบญจมาศ ตันหยง

 • ความเชี่ยวชาญ :
  กุมารเวชศาสตร์
  โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
 • สาขาความชำนาญ :
  กุมารเวชศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
 • วุฒิบัตร :
  กุมารเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กันยายน 2566

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล