แพทย์หญิง  พิมพิกา ตันสุภสวัสดิกุล

แพทย์หญิง พิมพิกา ตันสุภสวัสดิกุล

 • ความเชี่ยวชาญ :
  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
 • สาขาความชำนาญ :
  สูตินรีเวชวิทยา
 • ความชำนาญพิเศษ :
  การผ่าตัดผ่านกล้อง(MIS)
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
 • วุฒิบัตร :
  เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลชลบุรี, 2552
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
พฤษภาคม 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล