แพทย์หญิง  รุจา จรัสสิงห์

แพทย์หญิง รุจา จรัสสิงห์

 • ความเชี่ยวชาญ :
  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
  เวชศาสตร์ทางเพศ
 • สาขาความชำนาญ :
  สูตินรีเวชวิทยา
 • ความชำนาญพิเศษ :
  มะเร็งนรีวิทยานรีเวช
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
 • วุฒิบัตร :
  อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช, 2562
  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
มิถุนายน 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 14 มิถุนายน 2567
เริ่ม สิ้นสุด
13:00 20:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด