ตรวจอัลตร้าซาวด์กับการฝากครรภ์

(ศูนย์สุขภาพสตรี) ผู้เขียนบทความ : แพทย์หญิง รุจา จรัสสิงห์, แพทย์หญิง กนกกานท์ เกียรติก้องแก้ว

 

แพทย์หญิง  กนกกานท์ เกียรติก้องแก้ว 

แพทย์หญิง กนกกานท์ เกียรติก้องแก้ว

 • ความเชี่ยวชาญ:  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

 • ความชำนาญพิเศษ: เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

 • วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

แพทย์หญิง  รุจา จรัสสิงห์     

แพทย์หญิง รุจา จรัสสิงห์

 • ความเชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
                          อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

 • ความชำนาญพิเศษ: มะเร็งนรีวิทยานรีเวช

doctor icon
แนะนำแพทย์ ประจำศูนย์

icon-articleบทความประจำศูนย์

ดูทั้งหมด