นายแพทย์  ศรัณยพงศ์ รุ่นประพันธ์

นายแพทย์ ศรัณยพงศ์ รุ่นประพันธ์

 • ความเชี่ยวชาญ :
  อายุรศาสตร์
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
 • สาขาความชำนาญ :
  อายุรศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  สาขาโรคไต
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
 • วุฒิบัตร :
  อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2561
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กันยายน 2566

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล