นายแพทย์  สิรวิชญ์ เดชธรรม

นายแพทย์ สิรวิชญ์ เดชธรรม

 • ความเชี่ยวชาญ :
  การฝังเข็มและการกดจุด
 • สาขาความชำนาญ :
  เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
 • วุฒิบัตร :
  เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, 2562
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
มีนาคม 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล