แพทย์หญิง  สุภาพร เลิศสว่างวงศ์

แพทย์หญิง สุภาพร เลิศสว่างวงศ์

 • ความเชี่ยวชาญ :
  อายุรศาสตร์
  อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต
 • สาขาความชำนาญ :
  อายุรศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  เวชบำบัดวิกฤต
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
 • วุฒิบัตร :
  เวชบำบัดวิกฤต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
  อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
มีนาคม 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 4 มีนาคม 2567
เริ่ม สิ้นสุด
08:00 17:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล