แพทย์หญิง  ทิวาพร ธรรมมงคล

แพทย์หญิง ทิวาพร ธรรมมงคล

 • ความเชี่ยวชาญ :
  อายุรศาสตร์
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 • สาขาความชำนาญ :
  อายุรศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
 • วุฒิบัตร :
  อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564
  อนุสาขาส่องกล้องทางเดินอาหารขั้นสูง(Advanced Endoscopy) รวมถึงส่องกล้องท่อทางเดินน้ำดี, จุฬาลงกรณ์มห
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
มิถุนายน 2566

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล