แพทย์หญิง  ทิวาพร ธรรมมงคล

แพทย์หญิง ทิวาพร ธรรมมงคล

 • ความเชี่ยวชาญ :
  อายุรศาสตร์
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 • สาขาความชำนาญ :
  อายุรศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
 • วุฒิบัตร :
  วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
  วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564
  วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อยอด อนุสาขาส่องกล้องทางเดินอาหารขั้นสูง(Advanced Endoscopy) รวมถึงส่องกล
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  Advanced endoscopy, Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP)
  การส่องกล้องทางเดินอาหารชั้นสูง
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  Association of Functional Gastrointestinal Disorder and Constipation Problem in Hospitalized Patient
  A prospective cohort study of associating factors and outcomes of constipation in hospitalized patie
  The Association between Stool Retention and Gastroesophageal Reflux (GER) in Patients with Overlappi
  Amount of contamination on the face shield of performing endoscopist during esophagogastroduodenosco
  Bacterial contamination and organic residue after reprocessing in duodenoscopes with disposable dist

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
เมษายน 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 21 เมษายน 2567
เริ่ม สิ้นสุด
08:00 16:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล