นายแพทย์  วรชัย แสงทองพินิจ

นายแพทย์ วรชัย แสงทองพินิจ

 • ความเชี่ยวชาญ :
  อายุรศาสตร์
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
 • สาขาความชำนาญ :
  อายุรศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  สาขาโรคปอด ระบบทางเดินหายใจ
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
 • วุฒิบัตร :
  วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลชลบุรี, 2551
  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์สาขา โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤติการหายใจ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  โรคระบบทางเดินหายใจและวัณโรค การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กรกฎาคม 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 14 กรกฎาคม 2567
เริ่ม สิ้นสุด
17:00 20:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด