ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์  วรพจน์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วรพจน์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์

 • ความเชี่ยวชาญ :
  เวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
 • สาขาความชำนาญ :
  เวชศาสตร์ป้องกัน
 • ความชำนาญพิเศษ :
  เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
  ประกาศนียบัตร สมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว, 2561
  ปริญญาโท อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562
  ประกาศนียบัตร อาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 10 คณะแพทย์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564
 • วุฒิบัตร :
  เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยมหิดล,2562
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
พฤษภาคม 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล