แพทย์หญิง  เชิญขวัญ ฐิติรุ่งเรือง

แพทย์หญิง เชิญขวัญ ฐิติรุ่งเรือง

 • ความเชี่ยวชาญ :
  โสต ศอ นาสิกวิทยา
  อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
 • สาขาความชำนาญ :
  โสตศอนาสิกวิทยา
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
 • วุฒิบัตร :
  โสต ศอ นาสิกวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
  เวชศาสตร์ครอบครัว, 2559
  อนุมัติบัตรฯ อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ, 2566
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  โรคนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
  การผ่าตัดรักษาโรคนอนกรน
  การผ่าตัดต่อมทอนซิลและอะดีนอยด์
  การอ่านผลและแปลผลการตรวจการนอนหลับ
  การผ่าตัดจี้เยื่อบุจมูก/ผ่าตัดผนังจมูกคดเพื่อรักษาอาการคัดจมูก
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  - The use of steroids to reduce complications after tonsillectomy: a systematic review and meta-anal
  - Is postoperative nasal packing after septoplasty safe? A systematic review and meta-analysis of ra
  - การคัดกรองการสูญเสียการได้ยินในเด็ก จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปี 2018

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กุมภาพันธ์ 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล