แพทย์หญิง  กนกกานท์ เกียรติก้องแก้ว

แพทย์หญิง กนกกานท์ เกียรติก้องแก้ว

 • ความเชี่ยวชาญ :
  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • สาขาความชำนาญ :
  สูตินรีเวชวิทยา
 • ความชำนาญพิเศษ :
  เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2551
 • วุฒิบัตร :
  วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎ ปี พ.ศ. 2557
  วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2562
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กรกฎาคม 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567
เริ่ม สิ้นสุด
08:00 20:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด