วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้สูงวัย อายุ 65 ปีขึ้นไป

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้สูงวัย อายุ 65 ปีขึ้นไป

ใหม่ ป้องกันได้มากขึ้น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้สูงวัย อายุ 65 ปี ขึ้นไป สามารถป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ เพิ่มขึ้นถึง 24.2% เมื่อเทียบกับ ผู้ที่ได้รับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์แบบปกติ

2,000 บาท / ชุด

ราคาปกติ 3,400 บาท

 

 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้สูงวัย อายุ 65 ปีขึ้นไป (Efluelda vaccine)

วัคซีนใหม่เหมาะกับผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

ป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ เพิ่มขึ้น 24.2%

เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์แบบปกติ 

 

สามารถช่วยลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจาก

- ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากการเกิดปอดอักเสบเพิ่มขึ้นสูง 27.3%

- ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากโรคหัวใจและระบบหายใจเพิ่มขี้น 17.9%

- ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอีก 11.7%

 

อายุ 65 ปี ขึ้นไป

· เมื่อผู้สูงอายุติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ พบว่า 10% ของผู้สูงอายุจะสูญเสียความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองด้านกิจวัตรประจำวัน และจำเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่น รวมทั้ง1ใน 3 ของผู้สูงอายุที่นอนโรงพยาบาลยังไม่สามารถกลับมาทำกิจกรรมได้ตามปกติภายใน 1 ปี

· การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่อร่างกายมากกว่าคนทั่วไป เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดสมองตีบมากกว่าคนทั่วไป 8 เท่า และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบมากกว่าคนทั่วไป 10 เท่า

· จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ และ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้สูงวัย ในผู้สูงอายุ 65 ปี ที่ประเทศอเมริกาและแคนาดา พบว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้สูงวัย สามารถป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ เพิ่มขึ้นถึง 24.2% เมื่อเทียบกับ ผู้ที่ได้รับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์แบบปกติ

 

โรคไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงวัยต่างจากในคนทั่วไปอย่างไร?

เป็นโรคที่ติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อย และมักจะมีการระบาดช่วงฤดูฝน อาการโดยทั่วไปอาจจะทำให้เป็นไข้ ไอ หรือ ปวดเมื่อยตามตัว ในผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงจะสามารถหายเองได้ในเวลา 3-5 วัน แต่ในผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน มักมีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงต้องรักษาในโรงพยาบาล และจากข้อมูลในประเทศไทบพบว่ากลุ่มที่มีอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาลสูงที่สุดจากโรคไข้หวัดใหญ่ คือ เด็กเล็กและผู้สูงวัย

 

Q : ไข้หวัดใหญ่ ป้องกัน ได้หรือไม่?

A : โรคไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี

ในปัจจุบันมีการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ได้ดีขึ้น และลดอัตราการนอนโรงพยาบาล จากภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ลดการนอนโรงพยาบาลจากภาวะปอดอักเสบ และการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเกิดขึ้นจากไข้หวัดใหญ่ ได้อีกด้วย

 

ปรึกษาข้อมูลและติดตามข่าวสารสุขภาพ ได้ที่

ศูนย์บริการสุขภาพออนไลน์ โทร.096-917-3851 หรือ ศูนย์Wellness Center ชั้น2 อาคารB โทร.033-038-871

Line : @dr.samitchon คลิกลิงค์ https://lin.ee/aEJviRL (นัดหมาย/ปรึกษา)

Line : @schtele คลิกลิงค์ https://lin.ee/3rXbOS3 (บริการพบแพทย์ออนไลน์)

Facebook : samitivejchonburi โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี