วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์ สำหรับเด็ก 9-14 ปี ชายและหญิง

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์ สำหรับเด็ก 9-14 ปี ชายและหญิง

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์ สำหรับเด็ก 9-14 ปี ชายและหญิง จำนวน 2 เข็ม รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว สอบถาม นัดหมาย ได้ที่ ศูนย์สุขภาพเด็ก โทร 033-038968

13,488 บาท / ชุด

ราคาปกติ 20,000 บาท