นายแพทย์  ปารินทร์ ศิริวัฒน์

นายแพทย์ ปารินทร์ ศิริวัฒน์

 • ความเชี่ยวชาญ :
  อายุรศาสตร์
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 • สาขาความชำนาญ :
  อายุรศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
 • วุฒิบัตร :
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
  อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กรกฎาคม 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 14 กรกฎาคม 2567
เริ่ม สิ้นสุด
12:00 20:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล