แพทย์หญิง  อุมาวรรณ วิระพรสวรรค์

แพทย์หญิง อุมาวรรณ วิระพรสวรรค์

 • ความเชี่ยวชาญ :
  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • สาขาความชำนาญ :
  สูตินรีเวชวิทยา
 • ความชำนาญพิเศษ :
  การผ่าตัดผ่านกล้อง(MIS)
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550
 • วุฒิบัตร :
  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
พฤศจิกายน 2566
ตารางออกตรวจ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
เริ่ม สิ้นสุด
08:00 17:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด