แพทย์หญิง  อุมาวรรณ วิระพรสวรรค์

แพทย์หญิง อุมาวรรณ วิระพรสวรรค์

 • ความเชี่ยวชาญ :
  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • สาขาความชำนาญ :
  สูตินรีเวชวิทยา
 • ความชำนาญพิเศษ :
  การผ่าตัดผ่านกล้อง(MIS)
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550
 • วุฒิบัตร :
  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กรกฎาคม 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 13 กรกฎาคม 2567
เริ่ม สิ้นสุด
17:00 20:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด