เจาะเลือดฝากครรภ์ ตรวจอะไรบ้าง ??

(ศูนย์สุขภาพสตรี) ผู้เขียนบทความ : แพทย์หญิง อุมาวรรณ วิระพรสวรรค์

เจาะเลือดฝากครรภ์ ตรวจอะไรบ้าง ??

เจาะเลือดฝากครรภ์ ตรวจอะไรบ้าง ??

 

เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องไปฝากครรภ์ นอกจากการอัลตร้าซาวน์แล้วคุณแม่จะต้องเจาะเลือดตรวจ รายการที่เจาะเลือดประกอบไปด้วย

             ⇒ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (complete blood count) จะบอกถึงระดับความเข้มข้นเลือดในร่างกาย ขนาดและรูปร่างของเม็ดเลือดแดง บอกปริมาณเม็ดเลือดขาว และบอกปริมาณเกร็ดเลือดในร่างกาย

               ⇒ หมู่เลือด ABO และดู Rh group ว่าเป็นแบบปกติ หรือเป็น negative

               ⇒ ธาลัสซีเมีย แต่ละรพ.จะตรวจแตกต่างกัน บางโรงพยาบาลจะตรวจแบบคัดกรอง (OF, MCV หรือ DCIP) หรือ HbTyping และบางโรงพยาบาลจะมีตรวจคัดกรองภาวะ อัลฟาธาลัสซีเมียเพิ่มเติม

              ⇒ โรคติดเชื้อ ซึ่งได้แก่ การตรวจหาไวรัส HIV, ตับอักเสบบี และ ซิฟิลิส

 

การตรวจเลือดอื่นๆ

            ⇒ การตรวจภูมิตับอักเสบบี, ภูมิหัดเยอรมัน

            ⇒ การตรวจคัดกรองเบาหวาน โดยจะตรวจคัดกรองตั้งแต่เจาะเลือดครั้งแรกในคุณแม่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น มีประวัติครอบครัวสายตรงเป็นเบาหวาน, มี BMI >= 23 kg/m2, มีประวัติเคยตรวจพบผลน้ำตาลในเลือดสูงเกินเกณฑ์ เป็นต้น จะได้รับการตรวจ 50OGT คือรับประทานน้ำตาลกลูโคส 1 แก้ว แล้วเจาะเลือดหลังจากรับประทานน้ำตาล 1 ชั่วโมง

(ค่าปกติ < 140 mg%) ถ้าคุณแม่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงจะได้รับการตรวจคัดกรองตอนอายุครรภ์ประมาณ 24-28 สัปดาห์

          ⇒ การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม มีหลายวิธี เช่น การตรวจสารเคมีในเลือด หรือการตรวจ fetal cell DNA โดยจะตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ขึ้นไป

นอกจากนี้แนะนำให้คุณพ่อมาตรวจเลือดพร้อมกับคุณแม่ด้วย เพื่อเป็นการตรวจหาธาลัสซีเมีย และโรคติดเชื้อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพสตรี โทร 033-038924 

นัดหมาย/ปรึกษาทางไลน์  Click

doctor icon
แนะนำแพทย์ ประจำศูนย์

icon-articleบทความประจำศูนย์

ดูทั้งหมด