กายบริหารปอด สำหรับผู้ป่วยโควิด

(ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและการแพทย์แผนจีน) ผู้เขียนบทความ : แพทย์หญิง ธนิสสร ฉัตรอุดมสกุล

กายบริหารปอด เพื่อเพิ่มสมรรถภาพปอด ลดอาการหอบเหนื่อย เพิ่มความสามารถในการขับเสมหะ 

  •        การจัดท่าเพื่อลดอาการหอบเหนื่อย
  •        การฝึกกล้ามเนื้อกระบังลม
  •        การเพิ่มประสิทธิภาพการหายใจ
  •        การฝึกไอ