วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์ (Prevnar13)

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์ (Prevnar13)

โรคปอดอักเสบเป็นโรคที่พบได้ตั้งแต่วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ ซึ่งโรคปอดอักเสบมีสาเหตุส่วนใหญ่จากการติดเชื้อ และเชื้อโรคหนึ่งที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคปอดอักเสบคือเชื้อนิวโมคอคคัส ซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง การติดเชื้อปอดอักเสบจะส่งผลให้การทำงานของระบบหายใจแย่ลง และทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด และอาจเสียชีวิตได้ในที่สุด

3,080 บาท / ชุด

ราคาปกติ 3,550 บาท

 

 

 

โรคนิวโมคอคคัสคืออะไร
โรคนิวโมคอคคัสเกิดจากการติดเชื้อแบคที่เรียชื่อ Streptococcus pneumoniae ซึ่งส่งผลให้การเจ็บป่วยในส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงปอดอักเสบ หรือ การติดเชื้อบริเวณหูชั้นกลางเป็นต้นซึ่งเราสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

อาการของโรคนิวโมคอคคัส
- หูชั้นกลางอักเสบ
- ไซนัสอักเสบ
- ปอดอักเสบ
- การติดเชื้อในกระแสเลือด
- ติดเชื้อบริเวณสมองและไขสันหลัง

วัคซีนป้องกันโรคนิวโมคอคคัสในประเทศไทย
- Prevnar 13 ครอบคลุม 13 สายพันธุ์ ซึ่งสามารถช่วยลดอัตราการเกิดโรคนิวโมคอคคัส
- Pneumovax 23 ครอบคลุม 23 สายพันธุ์ (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, และ 33F) ซึ่งสามารถช่วยลดอัตราการเกิดโรคนิวโมคอคคัสและครอบคลุมสายพันธุ์ของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคนิวโมคอคคัสชนิดรุกรานได้ 86.9-87.3%

คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนิวโมคอคคัสดังนี้:
สำหรับเด็กเป็นวัคซีนเสริมแนะนำระยะเวลาการฉีด 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน และ 12-15 เดือน

ผู้ที่อายุ 19-64 ปี
     แนะนำฉีดในกลุ่มที่มีโรคเรื้อรัง (เบาหวาน หัวใจวาย พิษสุราเรื้อรัง ม้ามทำงานผิดปกติ ปอดอัดกั้นเรื้อรัง หอบหืด และผู้ที่ใช้บุหรี่เป็นประจำทั้งบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้า)  รวมถึงผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือภาวะอื่น (น้ำไขสันหลังรั่ว ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือด ผู้ป่วยเอดส์ หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน)
- สำหรับกลุ่มโรคเรื้อรังแนะนำฉีด Prevnar 13 และฉีด Pneumovax 23 ห่างจากการฉีด Prevnar 13 อย่างน้อย 1 ปี
- สำหรับผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องแนะนำฉีด Prevnar 13 และฉีด Pneumovax 23 ห่างจากฉีด Prevnar 13 อย่างน้อย 8 สัปดาห์ และฉีดกระตุ้น Pneumovax 23 ห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย 5 ปี

ผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป
- สำหรับผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวหรือปัจจัยเสี่ยง แนะนำให้ Prevnar 13 และฉีด Pneumovax 23 ห่างจากการฉีด Prevnar 13 อย่างน้อย 1 ปี
- สำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงและภูมิคุ้มกันบกพร่อง (น้ำไขสันหลังรั่ว ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือด ผู้ป่วยเอดส์ หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน) แนะนำฉีด Prevnar 13 และฉีด Pneumovax 23 ห่างจากฉีด Prevnar 13 อย่างน้อย 8 สัปดาห์ และฉีดกระตุ้น Pneumovax 23 ห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย 5 ปี