วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ปกป้องคนที่คุณรักด้วย วัคซีนไข้หวัดใหญ่ การฉีดวัคซีนป้องกัน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แนะนำให้ฉีดปีละ 1 ครั้ง สามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ถึง ผู้สูงอายุ

850 บาท / ชุด

ราคาปกติ 1,530 บาท

 

 

 

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน มีอัตราตายสูงในหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง


อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

 1. มีไข้สูง หรือมากกว่า 38 องศาเซลเซียส

 2. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

 3. มีน้ำมูกและไอ

 4. อาจพบมีปอดบวม หรือภาวะแทรกซ้อนถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาล และเสียชีวิตโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง
   

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ดีอย่างไร

 1. ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ลดภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรค

 2. ลดความสับสนในการตรวจคัดกรองภาวะติดเชื้อร่วมระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิด-19 ได้

 3. ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มาก่อนติดเชื้อโควิด-19 ยังช่วยลดการนอนโรงพยาบาล


 การฉีดวัคซีนป้องกัน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สูด ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ องค์การอนามัยโรค(WHO)และกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไปเป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง สำหรับเด็กที่รับวัคซีนครั้งแรกอายุน้อยกว่า 9 ปี ให้ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน หลังจากนั้นฉีดปีละ 1 ครั้ง
 

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้
ไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้ด้วย การฉีดวัคซีนซึ่งเป็นวัคซีนที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ โดยใช้เวลา 2 สัปดาห์ในการสร้างภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์เดียวกันหรือสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับที่บรรจุในวัคซีน ภูมิคุ้มกันอยู่ได้ประมาณ 1 ปี จึงควรฉีดเป็นประจำทุกปี
 

โรคไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงวัยต่างจากในคนทั่วไปอย่างไร?
เป็นโรคที่ติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อย และมักจะมีการระบาดช่วงฤดูฝน อาการโดยทั่วไปอาจจะทำให้เป็นไข้ ไอ หรือ ปวดเมื่อยตามตัว ในผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงจะสามารถหายเองได้ในเวลา 3-5 วัน แต่ในผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน มักมีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงต้องรักษาในโรงพยาบาล และจากข้อมูลในประเทศไทบพบว่ากลุ่มที่มีอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาลสูงที่สุดจากโรคไข้หวัดใหญ่ คือ เด็กเล็กและผู้สูงวัย
 

Q : ไข้หวัดใหญ่ ป้องกัน ได้หรือไม่?
A : โรคไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี

ในปัจจุบันมีการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ได้ดีขึ้น และลดอัตราการนอนโรงพยาบาล จากภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ลดการนอนโรงพยาบาลจากภาวะปอดอักเสบ และการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเกิดขึ้นจากไข้หวัดใหญ่ ได้อีกด้วย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

  • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center ) เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.00 - 16.00 น. โทร 033-038871 ,033-038888 ต่อ 30201-03  

  • Line SamitivejChonburi : Line ID ; @Dr.Samitchon คลิกลิงค์ https://lin.ee/aEJviRL