นิ่วในถุงน้ำดี

(ศูนย์ศัลยกรรม) ผู้เขียนบทความ : นายแพทย์ ทวีศักดิ์ ปุณฑริกวิวัฒน์

doctor icon
แนะนำแพทย์ ประจำศูนย์