เลสิค (LASIK) คืออะไร ?

(ศูนย์จักษุ) ผู้เขียนบทความ : แพทย์หญิง ปรียทรรศน์ ศุขโรจน์

เลสิค (LASIK) คืออะไร ?

 

เลสิค คืออะไร?
(LASIK : Laser In-Situ Keratomileusis) คือการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัด 2 อย่าง คือ 


1. เครื่องแยกชั้นกระจกตา
- Femtosecond
-Microkeratome
2.เครื่องเอ็กไวเมอร์เลเซอร์ (Excimer Laser)
เป็นแสงเลเซอร์แบบเย็นที่อยู่ในช่วงความยาวคลื่น193 นาโนเมตร วึ่งจะทำปฏิกิริยากับพื้นที่ผิวสัมผัส ไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อนใกล้เคียง เลเวอร์นี้ใช้เพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนรูปร่างของกระจกตาให้เหมาะสมเพื่อให้แสงที่ผ่านเข้าตา สามารถโฟกัสได้ดีที่จอประสาทตา


การผ่าตัดเลเซอร์แก้ไขสายตา

1. ReLEx SMILE เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงตัวใหม่ล่าสุด
          เทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาสั้น และสายตาเอียงด้วยแสงเลเซอร์ โดยใช้เครื่องเลเซอร์ที่เรียกว่า Femtosecond Laser(ZEISS VisuMax) เพียงเครื่องเดียวในการแยกชั้นกระจกตาเป็นรูปเลนส์ (Lenticule) ภายในกระจกตา หลังจากนั้นจักษุแพทย์จะทำการนำเลนส์ที่ตัดไว้ออกมาผ่านแผลเปิดเล็ก ๆ ขนาดประมาณ 4 มิลลิเมตรที่กระจกตา เพื่อทำการปรับความโค้งของกระจกตาให้เหมาะสมกับค่าสายตาและเนื่องจากแผลมีขนาดเล็กมาก หลังผ่าตัดแผลจะหายเร็วการรบกวนเส้นประสาทของกระจกตาน้อย จึงทำให้เกิดอาการตาแห้งและอาการเคืองตาน้อยกว่าเทคนิคแบบเดิม อีกทั้งยังได้ค่าสายตาที่แม่นยำ มองเห็นชัดเจนพื้นตัวเร็ว
ReLEx SMILE สามารถแก้สายตาสั้นได้ถึง 1,000 และสายตาเอียงถึง 500 (ขึ้นอยู่กับความหนากระจกตา)

2)Bladeless FemtoLASIK

          เป็นการผ่าตัดแก้ไขสายตาโดยใช้เครื่องเลเซอร์ความถี่สูง Femtosecond laser (ZEISS VisuMax) ยิงแยกชั้นกระจกตาและแก้ไขสายตาด้วยเครื่อง Excimer Laser(MEL90 ทำการปิดฝากระจกตาโดยไม่ต้องเย็บแผล วิธีนี้เป็นเทคโลยีที่พัฒนามาจากตัด LASIK แบบดั้งเดิมด้วยใบมีด สามารถกำหนดวามหนาของฝากระจกได้ตามต้องการกระจกตาได้อย่างเรียบเนียน มีความแม่นยำและปลอดภัยสูง

Femto LASIKสามารถแก้ไขสายตาสั้นได้ถึง 1,300 และสายตาเอียงถึง 500 (ขึ้นอยู่กับความหนาของกระจกตา)
3)PRK (Photorefractive keratectomy)
          เป็นวิธีการรักษาที่พัฒนามาก่อน LASIK และยังคงทำในปัจจุบัน ผลข้างเคียงน้อย การผ่าตัดจะใช้เครื่องมือขูดที่ผิวกระจกตาออกก่อน หลังจากนั้นจะทำการยิงเลเซอร์เพื่อแก้ไขสายตาด้วยเครื่อง Excimer Laser(MEL90) วิธีนี้ไม่มีการแยกชั้นฝากระจกตา ทำให้เนื้อกระจกตาจะหายแบบไร้รอยต่อ การมองเห็นคมชัด แต่ระยะการฟื้นตัวช้ากว่า วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีสายตาสั้นไม่มากผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงจะเกิดการกระแทกที่ดวงตา เช่น ตำรวจ ทหาร นักกีฬา โดยสามารถแก้ไขสายตาสั้นได้ถึง 500 สายตาเอียงถึง 500 (ขึ้นอยู่กับความหนาของกระจกตา)

ผู้ที่เหมาะสมสำหรับการรักษาด้วยวิธีเลสิค

ควรตรวจประเมินสภาพตาโดยละเอียดก่อนการรักษาเลสิค
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป มีระดับสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี
2. ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
3. ไม่มีโรคของกระจกตา เช่น ตาแห้งอย่างรุนแรง กระจกตาย้วย หรือมีความหนาของกระจกตาไม่เพียงพอ
4. ไม่มีโรคที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง, โรค SLE, โรค Herpes
5. ควรหยุดใช้ยารักษาสิวกลุ่ม Isotretinoin อย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันตรวจ
6. มีสายตาไม่เกินขีดจำกัดที่จะสามารถทำเลสิคได้


 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
พญ.ปรียทรรศน์ ศุขโรจน์  จักษุแพทย์เฉพาะทางกระจกตาและแก้ไขสายตา


☎️  สอบถามนัดหมาย ศูนย์จักษุ โทร 033-038911

⭐ ปรึกษาข้อมูลและติดตามข่าวสารสุขภาพ ได้ที่
----------------------------------
> Line : @dr.samitchon หรือ https://maac.io/2xmZM
> Social Media : https://linktr.ee/samitivejchonburi

 

doctor icon
แนะนำแพทย์ ประจำศูนย์

icon-articleบทความประจำศูนย์

ดูทั้งหมด