สายตาผิดปกติ เกิดจากอะไร ?

(ศูนย์จักษุ) ผู้เขียนบทความ : แพทย์หญิง ปรียทรรศน์ ศุขโรจน์

สายตาผิดปกติ เกิดจากอะไร ?

สายตาผิดปกติ?

          สายตาผิดปกติเกิดจากความโค้งกระจกตาที่มากหรือน้อยเกินไปไม่พอดีกับความยาวลูกตา ทำให้แสงที่สะท้อนจากวัตถุผ่านกระจกตา (Cornea) และเลนส์แก้วตา (Lens) เข้ามาในตาไม่โฟกัสพอดีบนจอประสาทตา (Retina) ส่งผลให้การมองเห็นภาพไม่คมชัด เกิดภาวะสายตาผิดปกติที่เรียกว่า Refractive error ซึ่งแบ่งประเภท ได้ดังนี้

1. สายตาสั้นแต่กำเนิด (Near-sightedness หรือ Myopia)
          เป็นภาวะที่แสงตกกระทบก่อนถึงจอประสาทตา ทำให้มองวัตถุที่อยู่ไกลไม่ชัดแต่สามารถมองเห็นวัตถุใกล้ได้ชัด
2.สายตายาวแต่กำเนิด (Far-sightedness หรือ Hyperopia)
          เป็นภาวะที่แสงจากวัตถุตกกระทบด้านหลังจอประสาทตา ทำให้มองเห็นภาพทั้งระยะใกล้และไกลไม่ชัดทั้งคู่
3.สายตาเอียง (Astigmatism)
          เป็นภาวะที่แสงตกกระทบหลายจุดที่จอประสาทตา เกิดจากการรวมแสงของตาในแนวแกนต่าง ๆ ไม่เท่ากันซึ่งเป็นผลมาจากกระจกตาไม่กลม ทำให้มองเห็นเป็นภาพซ้อน ไม่คมชัด
4.สายตายาวตามอายุ (Presbyopia)
          พบได้ในกลุ่มคนอายุมากกว่า 40 ปี เกิดจากความเสื่อมของกล้ามเนื้อตาและเลนส์แก้วตาในการโฟกัสมองใกล้ คนทั่วไปซึ่งเคยมองเห็นได้ดีทั้งใกล้และไกลจะพบการมองเห็นระยะใกล้ลดลงเมื่ออายุมากขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
พญ.ปรียทรรศน์ ศุขโรจน์  จักษุแพทย์เฉพาะทางกระจกตาและแก้ไขสายตา


☎️  สอบถามนัดหมาย ศูนย์จักษุ โทร 033-038911

⭐ ปรึกษาข้อมูลและติดตามข่าวสารสุขภาพ ได้ที่
----------------------------------
> Line : @dr.samitchon หรือ https://maac.io/2xmZM
> Social Media : https://linktr.ee/samitivejchonburi

doctor icon
แนะนำแพทย์ ประจำศูนย์

icon-articleบทความประจำศูนย์

ดูทั้งหมด