Fast track Check up สะดวก รวดเร็ว 30 นาที รอฟังผลที่บ้าน (เฉพาะซื้อทาง Online เท่านั้น)

Fast track Check up สะดวก รวดเร็ว 30 นาที รอฟังผลที่บ้าน (เฉพาะซื้อทาง Online เท่านั้น)

Fast track Check up (เฉพาะซื้อทาง Online เท่านั้น) โปรโมชั่นแพ็กเกจตรวจสุขภาพ F1 สะดวก รวดเร็ว 30 นาที รอฟังผลกับแพทย์ผ่านระบบ Online (วีดีโอคอล)

2,988 บาท / ชุด

ราคาปกติ 6,280 บาท

 

สำหรับใช้บริการ Fast track Check up ที่ สมิติเวชชลบุรี เท่านั้น (สามารถซื้อได้เฉพาะทาง Online เท่านั้น)

 

กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ Fast track Check up ช่วงเวลาให้บริการ 09.00-15.00 น.

ขั้นตอนการรับบริการ ที่ รพ.สมิติเวช ชลบุรี
1.สั่งซื้อแพ็กเกจ และ ชำระเงิน ผ่าน Admin Line: @schtele คลิก  https://lin.ee/BMWiyvz
2.นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
3.เข้ารับการตรวจสุขภาพที่จุดบริการ Fast Track ชั้น 1 อาคาร B ประตู 3 โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี
ใช้ระยะเวลาไม่เกิน30นาที
4.กลับบ้านรอฟังผลกับแพทย์ผ่านระบบ Online(วิดีโอคอล) 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- สามารถนัดหมายเข้ารับบริการได้ทาง Line: @schtele คลิก  https://lin.ee/BMWiyvz
- โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 096-9173851 ศูนย์ดูแลสุขภาพออนไลน์ (Telemedicine Center)