โปรแกรมส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนด้วยเทคโนโลยี AI

โปรแกรมส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนด้วยเทคโนโลยี AI

โปรแกรมส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนด้วยเทคโนโลยี AI (แบบพ่นยาชา)

9,988 บาท / ชุด

ราคาปกติ 18,000 บาท

 

 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร


ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่แน่ชัด แต่มีหลายปัจจัยที่พบว่าสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคได้ ดังนี้
-การติดเชื้อ Helicobacter pylori เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดการอักเสบ และแผลในกระเพาะอาหารได้ การติดเชื้อชนิดนี้ เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด โรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้มากขึ้น
- อาหาร โดยเฉพาะอาหารประเภทหมักดอง ตากเค็ม รมควันเพิ่มความเสี่ยงของโรค ได้มากขึ้น
-การอักเสบของกระเพาะอาหารเรื้อรัง
- พฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์
-มีบุคคลในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร
-การมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน

 

การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนด้วยเทคโนโลยีแบบ AI เหมาะกับใคร?

แนะนำให้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดท้องส่วนบนร่วมกับข้อบ่งชี้ต่อไปนี้ส่องกล้องกระเพาะอาหาร คือ
1.ปวดแสบท้องครั้งแรกตอนอายุมากกว่า 50 ปี
2.มีสัญญาณของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเช่น อาการน้ำหนักลด มีถ่ายปนเลือดหรือถ่ายดำ
3.ปวดแสบท้องที่รักษาไม่ดีขึ้นด้วยการใช้ยา
4.ปวดแสบท้องและมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร

 สิ่งที่อยากฝากไว้ คือ การตรวจคัดกรองระยะเริ่มแรกหรือเริ่มมีอาการ รู้เร็ว ป้องกันได้ และสามารถรักษาได้เร็ว

 

 

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ส่องกล้อง อุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ ค่ายาชา ยาที่ใช้ในการส่องกล้อง ค่าห้องส่องกล้อง และพักฟื้นหลังส่องกล้อง และค่าตรวจชิ้นเนื้อ 1 ชิ้น

- ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนทำหัตถการ ค่ายากลับบ้าน ค่ารักษา ค่าใช้จ่ายก่อนและหลังส่องกล้อง

- กรณีที่มีการตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง

- โปรแกรมเหมาจ่ายนี้เฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาของแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ รพ.สมิติเวช ชลบุรี ชั้น 3 อาคาร B

โทร : 033-038-959

แพ็กเกจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง