โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำปีผู้หญิงอายุ 35- 45 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำปีผู้หญิงอายุ 35- 45 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพแนะนำสำหรับผู้หญิงอายุ 35-45 ปี เป็นการคัดกรองโรคเบาหวาน ไขมันในเลือด ตรวจความเสี่ยงมะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม เป็นต้น

14,480 บาท / ชุด

ราคาปกติ 19,700 บาท

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Happy Life Program เป็นรายการตรวจสุขภาพพื้นฐานเหมาะสำหรับผู้หญิง อายุ 35- 45 ปี

รายการตรวจดังนี้ 

ตรวจร่างกายโดยแพทย์(Physical exam)

ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด (Complete Blood Count)

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Glucose Level)

ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือด(HbA1C)

ตรวจระดับไขมันในเลือด 4 รายการ ( Cholesterol , Triglyceride ,HDL,LDL)

ตรวจการทำงานของไต  (BUN, Creatinine)

ตรวจเอนไซม์ตับ(AST , ALT, ALP)

ตรวจกรดยูริกในเลือด (Uric acid)

ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์ (TSH)

ตรวจระดับวิตามินดี  (Vitamin D total)

ตรวจคัดกรองมะเร็งตับด้วยสารบ่งชี้ชนิดใหม่  (PIVKA-II and AFP)

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลและอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digital Mammogram with U/S Breast)

ตรวจคัดกรองเลือดเลือดและการอักเสบในอุจจาระ (Fecal Occult blood & inflammation screening)

ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine exam)

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

ตรวจเอกซเรย์ปอด(Chest X-ray)

อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน-ล่าง(Ultrasound Whole Abdomen)

ตรวจองค์ประกอบร่างกาย  (Body Composition)

ตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI)

ตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับและไขมันสะสมในเนื้อตับ ด้วยเครื่องไฟโบรสแกน (Fibro scan)

คูปองอาหาร  

แพ็กเกจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง