โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี เหมาะสำหรับผู้ชาย อายุ 45ปีขึ้นไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี เหมาะสำหรับผู้ชาย อายุ 45ปีขึ้นไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพแนะนำสำหรับผู้ชายอายุ 35-45 ปี เป็นการคัดกรองโรคเบาหวาน ไขมันในเลือด ตรวจความเสี่ยงมะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ มะเร็งต่อมลูกหมาก คัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก เป็นต้น

21,280 บาท / ชุด

ราคาปกติ 31,850 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีเหมาะสำหรับผู้ชาย อายุ  45 ปีขึ้นไป

รายการตรวจดังนี้ 

ตรวจร่างกายโดยแพทย์(Physical exam)

ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด (Complete Blood Count)

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Glucose Level)

ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือด(HbA1C)

ตรวจระดับไขมันในเลือด 4 รายการ ( Cholesterol , Triglyceride ,HDL,LDL)

ตรวจการทำงานของไต  (BUN, Creatinine)

ตรวจเอนไซม์ตับ(AST , ALT, ALP)

ตรวจกรดยูริกในเลือด (Uric acid)

ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์ (TSH)

ตรวจประเมินความเสี่ยงภาวะหัวใจขาดเลือด ( Troponin-I)

ตรวจระดับวิตามินดี  (Vitamin D total)

ตรวจคัดกรองมะเร็งตับด้วยสารบ่งชี้ชนิดใหม่  (PIVKA-II and AFP)

ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

ตรวจคัดกรองเลือดเลือดและการอักเสบในอุจจาระ (Fecal Occult blood & inflammation screening)

ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine exam)

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

ตรวจเอกซเรย์ปอด(Chest X-ray)

อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน-ล่าง(Ultrasound Whole Abdomen)

ตรวจองค์ประกอบร่างกาย  (Body Composition)

ตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI)

ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก ( Bone Density )

ตรวจวัดระดับแคลเซียมผนังหลอดเลือดหัวใจ ( CT Calcium scoring)

ตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับและไขมันสะสมในเนื้อตับ ด้วยเครื่องไฟโบรสแกน (Fibro scan)

คูปองอาหาร