โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับอายุ 25-35 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับอายุ 25-35 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานเหมาะสำหรับ อายุ 25- 35 ปี

9,480 บาท / ชุด

ราคาปกติ 12,910 บาท

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี เหมาะสำหรับ อายุ 25-35 ปีขึ้นไป

ตรวจร่างกายโดยแพทย์(Physical exam)

ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด (Complete Blood Count)

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Glucose Level)

ตรวจระดับไขมันในเลือด 4 รายการ ( Cholesterol , Triglyceride ,HDL,LDL)

ตรวจการทำงานของไต  (Creatinine)

ตรวจเอนไซม์ตับ(AST , ALT, ALP)

ตรวจกรดยูริกในเลือด (Uric acid)

ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์ (TSH)

ตรวจระดับวิตามินดี  (Vitamin D total)

ตรวจคัดกรองเลือดเลือดและการอักเสบในอุจจาระ (Fecal Occult blood & inflammation screening)

ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine exam)

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

ตรวจเอกซเรย์ปอด(Chest X-ray)

อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน-ล่าง(Ultrasound Whole Abdomen)

ตรวจองค์ประกอบร่างกาย  (Body Composition)

คูปองอาหาร 

แพ็กเกจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง