โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี อายุ 15- 25 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี อายุ 15- 25 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานประจำปีเหมาะสำหรับ อายุ 15- 25 ปี

3,480 บาท / ชุด

ราคาปกติ 5,020 บาท

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Happy Life Program เป็นรายการตรวจสุขภาพพื้นฐานเหมาะสำหรับ อายุ 15- 25 ปี

รายการตรวจดังนี้ 

ตรวจร่างกายโดยแพทย์(Physical exam)

ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด (Complete Blood Count)

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Glucose Level)

ตรวจระดับไขมันในเลือด 4 รายการ ( Cholesterol , Triglyceride ,HDL,LDL)

ตรวจการทำงานของไต  (Creatinine)

ตรวจเอนไซม์ตับ(AST , ALT)

ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine exam)

ตรวจเอกซเรย์ปอด(Chest X-ray)

ตรวจองค์ประกอบร่างกาย  (Body Composition)

คูปองอาหาร 

 

แพ็กเกจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง