ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ฝากครรภ์ในชลบุรี

สูตินีเวชกรรม

โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี มีความพร้อมให้การบริการทั้งด้านข้อมูลทางการแพทย์ การดูแลรักษา และเครื่องมือที่ได้มาตรฐานระดับสากล ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสตรีอย่างครบวงจร พร้อมให้บริการทุกด้านในเรื่องของสตรี ทั้งด้านสูตินรีเวช ภาวะเจริญพันธุ์ วัยทอง โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูกตลอดจนการให้คำปรึกษาปัญหาด้านต่าง ๆ ของคุณสุภาพสตรีแบบครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล รวมถึงยังมีบริการจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal fetal medicine)

บริการของศูนย์สตรี โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี

ตรวจสุขภาพให้ปรึกษาก่อนแต่งงาน และก่อนมีบุตร

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตรของเรานั้น เน้นการให้บริการที่ให้ความเป็นส่วนตัว ตรวจสุขภาพอย่างรอบด้านด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อวิเคราะห์สิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาในการสร้างครอบครัวได้ เช่นการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจไวรัสอักเสบ ตรวจซิฟิลิส เชื้อ HIV ตรวจธาลัสซีเมีย และอีกมากมายเพื่อค้นหาความผิดปกติของร่างกายที่จำเป็นจะต้องรู้ก่อนแต่งงานและมีบุตร

ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน

สำหรับผู้ที่มีภาวะประจำเดือนผิดปกติ ที่ศูนย์สุขภาพสตรีของเราก็มีบริการตรวจเช็กร่างกายและวินิจัยความผิดปกติ เพื่อรักษาอย่างถูกต้องตามอาการ ซึ่งมักจะมีการตรวจดูช่องคลอด ปากมดลูก และอาจมีการทำอัลตราซาวด์ร่วมด้วย

การดูแลสตรีวัยทองและวัยหมดประจำเดือน

วินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสตรีวัยทองและวัยหมดประจำเดือน ที่มักจะเริ่มขึ้นเมื่อมีอายุ 40-59 ปี โดยเกิดจากการที่ร่างกายมีฮอร์โมนเพศลดน้อยลง และอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพได้มากกว่าที่เคย โดยอาจส่งผลให้มีอาการกระสับกระส่าย นอนไม่หลับ อารมณ์แปรปรวนและอื่น ๆ อีกมากมาย ทีมสูตินรีแพทย์ของเราก็ยินดีให้บริการและให้คำแนะนำอย่างเต็มที่ อีกทั้งเรายังมีบริการพบแพทย์ออนไลน์ในชลบุรีอีกด้วย

ปรึกษาเรื่องคุมกำเนิดที่เหมาะสม

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ของเรา มีการให้บริการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคุมกำเนิดที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยในแต่ละช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาคุมกำเนิด การใส่ห่วงคุมกำเนิด การฝังคุมกำเนิดและการทำหมัน

ดูแลฝากครรภ์ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรม

บริการฝากครรภ์ในชลบุรีที่โรงพยาบาลของเรานั้น มีทีมหมอสูติแนวหน้าในชลบุรีผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยเฝ้าสังเกตอาการ วิเคราะห์ความเสี่ยง ตรวจวินิจฉัยเพื่อหาโรคและความผิดปกติของทารก อย่างเช่นการตรวจหาโรค Down Syndrome โดยการเจาะเลือดคัดกรอง Screening Test หรือการเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจเจาะโครโมโซมโดยตรง (Amniocentesis) อีกทั้งยังมีบริการอื่น ๆ อย่างครบวงจร

อัลตราซาวด์ เพื่อดูความผิดปกติของทารก

ติดตามการเจริญเติบโตของครรภ์และเฝ้าระวังความผิดปกติได้ด้วยเทคโนโลยีที่มากกว่า ด้วยการใช้ระบบอัลตราซาวด์ที่แสดงภาพทั้งแบบ 2 มิติและ 4 มิติ รวมทั้งยังให้บริการคลอดบุตรโดยสูติแพทย์และการดูแลทารกแรกเกิดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Neonatologist)

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

เราเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในจังหวัดชลบุรีที่มีบริการมาตรฐานแบบครบวงจร อย่างเช่นการตรวจมะเร็งปากมดลูกในชลบุรีด้วยแพคเกจตรวจมะเร็ง เรายังพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและวิธีการสังเกตอาการมะเร็งปากมดลูก รวมถึงมีบริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกด้วย

การรักษาโรคมะเร็งทางนรีเวช

โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีให้บริการรักษาโรคทางนรีเวชต่าง ๆ และตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังโรคมะเร็งโดยตรวจมะเร็งปากมดลูกในชลบุรีแบบครบวงจรหรือโรคมะเร็งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างโรคมะเร็งรังไข่ และโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

การรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีวิทยา

ยกระดับการผ่าตัดโรคทางนรีวิทยาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง ด้วยการใช้กล้องสอดเข้าไปทางช่องท้องเพื่อวินิจฉัยและทำการรักษา มีข้อดีมากมาย เช่นแผลผ่าตัดเล็ก ฟื้นตัวได้ง่าย ลดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดได้อย่างดี

เนื้อความรู้

ชมคลิป>>การตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบ New normal พญ.รุจา จรัสสิงห์

ชมคลิป>ตะคริวในคนท้อง พญ.อุมาวรรณ วิระพรสวรรค์

ศูนย์สตรี โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี ทางเลือกดี ๆ ของสตรีทุกวัย

ไม่ว่าคุณจะเป็นสตรีในช่วงวัยไหน หรือผู้ป่วยสตรีที่คุณดูแลมีปัญหาใดเกี่ยวกับโรคทางนรีเวช สามารถเข้ามาปรึกษา และรับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีได้ที่ศูนย์สตรี โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์อาทิ พญ.กรพินธุ์ รัตนสัจธรรม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช (มะเร็งนรีเวชวิทยา) อีกทั้งเครื่องมือที่มีความทันสมัย ทำให้เราเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีสำหรับสตรีทุกวัย คุณสามารถทำการนัดหมายเพื่อพบแพทย์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 03-303-8924

ติดต่อศูนย์

ติดต่อศูนย์ : ชั้น 2 อาคาร A

วันเวลาทำการ : 08.00-20.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 03-303-8924

อีเมล์ : infosch@samitivej.co.th

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล