ข่าวดี ข้าราชการ จ่ายคนละครึ่ง

ข่าวดี ข้าราชการ จ่ายคนละครึ่ง

ข่าวดี สำหรับข้าราชการ ใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาจากกรมบัญชีกลางได้แล้ว 

รายการหัตถการ

 1. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก (ราคาต่อข้าง)        ราคาร่วมจ่าย     152,000  บาท      จากราคาปกติ   350,000 บาท
 2. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า  (ราคาต่อข้าง)            ราคาร่วมจ่าย      151,000 บาท      จากราคาปกติ   300,000 บาท
 3. ผ่าตัดคลอดบุตร พร้อมดูแลบุตร                      ราคาร่วมจ่าย        33,500 บาท      จากราคาปกติ    67,000 บาท
 4. ผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสำหรับฟอกไต               ราคาร่วมจ่าย        23,500 บาท      จากราคาปกติ    47,000 บาท
 5. ผ่าตัดต้อกระจก                                                ราคาร่วมจ่าย         19,500 บาท      จากราคาปกติ   40,000 บาท
 6. ผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง                           ราคาร่วมจ่าย       180,000 บาท      จากราคาปกติ  280,000 บาท
 7. ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (ราคาต่อข้าง)                  ราคาร่วมจ่าย       130,000 บาท      จากราคาปกติ  300,000 บาท
 8. ผ่าตัดริดสีดวงทวาร                                       ราคาร่วมจ่าย         65,000 บาท      จากราคาปกติ  100,000 บาท
 9. ผ่าตัดโพรงฝีคัณฑสูตร                                  ราคาร่วมจ่าย         55,000 บาท      จากราคาปกติ  100,000 บาท
 10. ผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง (TURP)            ราคาร่วมจ่าย      140,000 บาท       จากราคาปกติ  200,000 บาท         

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลางและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 • ราคาดังกล่าวเป็น ราคาร่วมจ่ายที่ผู้เข้ารับบริการต้องชำระเอง ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดและภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด
 • ราคาผ่าตัดเข่าเทียม/ข้อสะโพก อาจมีส่วนที่ผู้รับบริการต้องชำระเพิ่ม ขึ้นกับรุ่นข้อเทียมที่เลือก
 • สิทธิ์นี้สำหรับข้าราชการและครอบครัวรวมถึงผู้ที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง
 • กรุณานำบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ แสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติม  ได้ที่ ศูนย์สิทธิประโยชน์ รพ.สมิติเวชชลบุรี

โทร 033-038-838 หรือ 033-038-840

 

icon-newsข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด