"เติมแรงใจ กับ นายกตุ้ย" 1 ใน 7 กิจกรรมทำดีเพื่อสังคม


ฉลองครบรอบ 7 ปี สมิติเวชชลบุรี 7 กิจกรรมทำดีเพื่อสังคม    

        เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565  คุณรัชฎาพร สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายกเทศมนตรี  นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม จัดกิจกรรม “เติมแรงใจ ไปกับนายกตุ้ย” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 3 เรื่องเสริมสร้างคุณค่าต่อสังคม  โดยร่วมค้นหา บุคคลที่ เสียสละ อุทิศตนช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยกย่อง ให้กำลังใจคนทำดี และสนับสนุนให้เกิดเป็นนิเวศน์แห่งการแบ่งปันขึ้นในสังคม ในชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุข 7 รางวัล ได้แก่

  1. นางสาวครองวรรณ  คงศักดิ์       จิตอาสาเก็บขยะชายหาด  เป็นชาวบ้านธรรมดาที่มีความตั้งใจรักษ์ท้องถิ่น เก็บขยะชายหาด ตลอดในวันที่ที่ว่าง เดินเก็บตั้งแต่ชายหาดวอน เรื่อยๆ จนถึง ล็อค 19-20 ในแต่ละวัน เท่าที่สามารถจะทำได้  บางวันเจอนายกวิ่งออกกำลังกาย นายกฯก็ร่วมด้วยเก็บขยะ ชายหาด
  2. นางสาวปิยนารถ สดใส จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีภาวะพึ่งพิง   ในชุมชน  บ้านไหนมีผู้สูงอายุ  ผู้พิการติดบ้านติดเตียง  ต้องการความช่วยเหลือดูแล  เป็นผู้ประสานงานให้กับผู้ป่วยกับหน่วยงานสาธารณสุขเสียสละทั้งกาย ใจ  และกำลังทรัพย์ ที่จะดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีภาวะพึ่งพิง 
  3. นายนิติ   ชนะสงคราม    จิตอาสาช่วยเหลือชุมชนในการฉีดวัคซีนให้สุนัขจรจัด  ช่วยเจ้าหน้าที่ทำหมันสุนัข แมว  ดูแลชุมชนที่มีปัญหาจากสุนัขจรจัด
  4. นางชิน  หนุนดี  จิตอาสาผู้นำออกกำลังกายเพื่อผู้สูงอายุ    เป็นผู้สูงอายุที่ทำงานเพื่อชุมชน ไม่ว่ากิจกรรมโดยเฉพาะการออกกำลังกาย  ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ทำมาโดยต่อเนื่องกว่า   15 ปี
  5. นางสาวศุภมนันย์  กวินศิริคุณ       อาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  เป็นจิตอาสาที่ชักชวนการตั้งกลุ่ม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข   เป็นนำในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   เช่น ธนาคารปูม้า  รณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว   ร้านค้าขยะแยกแลกของหรือจะลอง DIY   การจัดการขยะมูลฝอยตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
  6. นายสันติภาพ  พิพัฒน์  จิตอาสาควบคุมป้องกันโรค   มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือดูแลประชาชน โดยเฉพาะช่วงระบาดโรคโควิด19  ที่ทุกคนกลัว แต่เป็นผู้เสียสละ เข้าตรวจ คัดกรอง ATK ให้ถึงบ้าน  แนะนำ การรักษาพยาบาลส่งต่อข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ เทศบาล  รพ.สต. ได้รับทราบข้อมูลที่รวดเร็วสามารถส่งต่อผู้ป่วยโดยรวดเร็ว
  7. นายปราโมทย์  ผิวขำ      จิตอาสาดูแลช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน  ทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์   จะนำเพื่อนผู้ประกอบการเรือ ที่มีจิตอาสาร่วมกันดูแลความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด  กรณีเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน   ให้ได้รับการดูแลเบื้องต้น ส่งต่อไปยังรพ.และอุบัติเหตุอื่นๆ มาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 11 ปี

          

icon-newsข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
กิจกรรม Healthy Life สุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง_3

กิจกรรม Healthy Life สุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง

สุขภาพไม่แบด ไม่แซดเวลาป่วย นิทรรศการอาหาร พร้อมมีนักโภชนาการให้คำแนะนำการรับประทานอาหารที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล บูธบริการด้านสุขภาพ อาทิ การตรวจวิเคราะห์ Body Composition การตรวจวัดค่าความดันโลหิต การตรวจวัดอุณหภูมิ การตรวจวัดออกซิเจนในเลือด ผ่านแอปพลิเคชั่นแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด AI ในระบบสแกนหน้า และร่วมสนุกถาม ตอบ ปัญหาด้านโภชนาการ ในกิจกรรมการเล่นเกมส์ทายแคลลอรี่หรือน้ำตาลในภาพที่กำหนดให้ พร้อมลุ้นรับของรางวลัมากมาย มีอาหารเพื่อสุขภาพจัดจำหน่าย จากบริษัท Food Housse เมื่ยงปลาทู สลัดธัญพืช ที่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบของนักโภชนาการอาหารแล้วว่าเป็นอาหารที่คลีนและดีต่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อร่างกายและไขมันต่ำ จัดขึ้นวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ลานรวงข้าว ชั้น 1 อาคาร B รพ.สมิติเวช ชลบุรี
อ่านต่อ