รพ.สมิติเวช ชลบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลเสม็ด จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี

รพ.สมิติเวช ชลบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลเสม็ด จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี

วันที่ 19 กรกฎาคม 65 รพ.สมิติเวช ชลบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลเสม็ด จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี โดยมี นพ.รณพร วีระฉันทะชาติ และ พญ.วรางคณาง ธีระทีป แพทย์ประจำ รพ.สมิติเวช ชลบุรี มาให้ความรู้เรื่อง "โภชนาการเพื่อสุขภาพ และ สารพิษกับสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นางเบ็ญจวรรณ์ สุวานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด เข้ามาให้การต้อนรับ

icon-newsข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด