ตรวจสอบสิทธิล่วงหน้า สำหรับผู้ที่มีประกันสุขภาพ

ตรวจสอบสิทธิล่วงหน้า สำหรับผู้ที่มีประกันสุขภาพ

ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลล่วงหน้า 
ก่อนเข้ารับบริการ "สำหรับผู้ที่มีประกันสุขภาพ" 

 

เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการ
> Scan QR Code หรือ 
> คลิก https://sites.google.com/view/tele-care-by-sch/home
เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิล่วงหน้า

 

คำแนะนำการใช้บริการ (สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิการรักษา)
- ใช้เฉพาะการส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษาล่วงหน้าก่อนเข้าพบแพทย์
- การตรวจสอบจะเป็นการยืนยันใช้สิทธิเข้ารับบริการในวันนัด ที่ รพ.สมิติเวชชลบุรี
*ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่สามารถใช้สิทธิผู้ป่วยนอกที่ รพ.อื่นได้ในวันเดียวกัน*
- ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะใช้ในการดำเนินการและประกอบการเรียกเก็บเท่านั้น
- รพ.จะทำการตรวจสอบสิทธิในวันเวลาทำการ 8:00-17:00 น.ตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน

 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อแผนกเวชระเบียน รพ.สมิติเวชชลบุรี โทร.033-038-803

icon-newsข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด