โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี จับมือร่วมกับ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติงานในระบบสหกิจศึกษา

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี จับมือร่วมกับ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติงานในระบบสหกิจศึกษา

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี จับมือร่วมกับ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติงานในระบบสหกิจศึกษา

วันที่ 27 เมษายน 2565 นพ.ภราดร กุลเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี และ ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพและวิชาการในด้านการปฏิบัติงานในระบบสหกิจศึกษา

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา , ร่วมผลิตบัณฑิตให้สามารถพัฒนาทักษะและมีความชำนาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน, สร้างสรรค์งานวิจัย และงานบริการวิชาการสู่สังคม, การร่วมมือในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ,ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ชุมชนนักศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพ

icon-newsข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด