ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

                เพื่อค้นหาความเสี่ยงก่อนเกิดโรคร้าย  ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ จึงเน้นการคัดกรอง  ก่อนเกิดโรค  นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบ AI  ช่วยในการวินิจฉัย ได้แม่นยำมากขึ้น โดยทีมแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินอาหารและตับ  ทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมและพัฒนาเรื่องการดูแลผู้ป่วยเฉพาทาง  

การบริการ 

               ส้องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ( Gastroscopy ) 

                ส่องกล้องทางเดินการหารส่วนปลาย ( Colonoscopy)

                ตรวจรักษาโรคและอาการระบบทางเดินอาหาร

               ตรวจและค้นหาความเสี่ยงก่อนเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้

               รักษาภาวะตับอักเสบเฉียบพลัน เรื้อรัง  รวมถึงภาวะตับแข็ง

  เครื่องมือและเทคโนโลยี

            1. เครื่องไฟโบรสแกน (Fibroscan) เป็นการประเมินภาวะตับแข็ง  และวัดปริมาณไขมันในตับทดแทนการเจาะเพื่อเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อตับ โดยเครื่องมือนี้จะอาศัยหลักการสะท้อนของคลื่นเสียง ซึ่งให้ผลที่แม่นยำ ไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดกับร่างกาย ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้

           2. เครื่อง Urea Breath test การตรวจหาเชื้อ Helicobacter pylori (H.pylori) ในกระเพาะอาหารทางลมหายใจ ทราบผลใน   20   นาที

 


สถานที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคาร B
เวลาทำการ : 8.00-21.00
ติดต่อศูนย์ : 033-038959
อีเมล์ : infosch@samitivej.co.th

แนะนำแพทย์ ประจำศูนย์