สมองเสื่อม(Dementia)

(ศูนย์อายุรกรรม) ผู้เขียนบทความ : นายแพทย์ ภาณุพงศ์ บำรุงจิตต์

สมองเสื่อม(Dementia)

ภาวะสมองเสื่อม(Dementia)

ภาวะสมองเสื่อม คือ ภาวะที่มีการถดถอยของความสามารถในการทำงานของสมองและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วย โดยอาการของภาวะสมองเสื่อม อาจพบได้หลายรูปแบบ ดังนี้

 • ความทรงจำบกพร่อง
 • ความผิดปกติในเรื่องการสื่อสารเข้าใจ
 • ความสามารถในการตัดสินใจลดลง
 • ไม่มีสมาธิในการทำงาน

สาเหตุของภาวะสมองเสื่อมแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่

 • สาเหตุที่สามารถป้องกันและรักษาได้ แบ่งแยกตามสาเหตุได้ ดังนี้
  • กลุ่มที่ใช้ยาบางชนิดต่อเนื่องเป็นเวลานาน เช่น ยานอนหลับ ยาทางจิตเวช
  • กลุ่มโรคซึมเศร้า
  •  กลุ่มโรคทางเมตาบิลิกและต่อมไร้ท่อ เช่น โรคเบาหวาน ไทรอยด์
  • กลุ่มโรคความเสื่อมทางตาและหู
  • ภาวะน้ำคั่งในโพรงสมอง
  • กลุ่มโรคเนื้องอกในสมองหรือมีรอยโรคในสมอง
  • โรคติดเชื้อบางชนิด เช่น การติดเชื้อซิฟิลิส การติดเชื้อเอชไอวี
  • กลุ่มที่เกิดจากภาวะการขาดสารอาหารบางอย่าง เช่น ขาดวิตามินบี12 โฟลิก
 • สาเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แต่สามารถให้การรักษาและชะลอการดำเนินของโรคได้

โดยส่วนใหญ่จะป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมอง ซึ่งอาจเกิดได้หลายปัจจัยที่แตกต่างกัน โรคที่รู้จักกันเป็นส่วนใหญ่คือ อัลไซเมอร์ ซึ่งจะพบได้ส่วนใหญ่กับปัญหาด้านความทรงจำ

แนวทางการรักษา

เน้นการรักษาที่สาเหตุ ซึ่งต้องอาศัยการตรวจพบอย่างรวดเร็วก่อนที่จะมีอาการชัดเจนจนส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งปัญหาของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษา เนื่องจาก เริ่มรักษาเมื่อการดำเนินโรคเกิดขึ้นมานานและมีอาการมากแล้ว

การตรวจทั่วไปและตรวจพิเศษ

 • ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำทุกปี
 • การตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
 • การพันธุกรรม(Genetic testing)ในครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคสมองเสื่อม
 • การประเมินอาการร่วมกับแพทย์ด้วยแบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อม

เนื่องจากภาวะสมองเสื่อมยังมีสาเหตุและรายะละเอียดเพิ่มเติมอีกมากมาย หากมีอาการผิดปกติหรือข้อสงสัยของภาวะสมองเสื่อม แนะนำปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาท เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากต้องเผชิญกับภาวะสมองเสื่อม

doctor icon
แนะนำแพทย์ ประจำศูนย์